اصفهان کرونایی

به نام خدا

با اینکه امروز 6 فروردین سال 99 اکثر شهر های دنیا در قرنطینه هستند و حدود یک ملیارد نفر در دنیا خانه نشین شده اند اصفهان همچنان روزهای شلوغی را پشت سر میگذارد مخصوصا در محله های پایین شهر 

رتبه اصفهان در کشور دوم میباشد که این خبر از رشد سریع کرونا در اصفهان میدهد 

ارزوی سلامتی هرچه زودتر برای شهرمان داریم 

ارسال دیدگاه برای این مطلب